S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.039

1
CB., E. 2004/0 K. 2005/3 T. 7.2.2005 · Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kışı sanıklara yüklenen "alenen cınsı münasebette bulunmak, alenen haya-sızca vaz’u harekette bulunmak" suçları

2
CB., E. 2015/2 K. 2015/2 T. 2.2.2015 · Uyuşmazlık Mahkemesi
3
CB., E. 2015/1 K. 2015/1 T. 26.1.2015 · Uyuşmazlık Mahkemesi
4
CB., E. 2001/19 K. 2001/14 T. 26.2.2007 · Uyuşmazlık Mahkemesi

askerlık hızmet ve görevlerı ıle ılgılı olarak ışlendığı

5
CB., E. 2002/31 K. 2002/35 T. 7.10.2004 · Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kışı sanıklara yüklenen "ırtıkap, uyuşturucu madde kullanmak" suçu

6
CB., E. 2013/75 K. 2013/496 T. 8.4.2013 · Uyuşmazlık Mahkemesi

2918 sayılı yasa?nın ek 2/3. maddesi uyarınca verilen para cezasının ve aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi istemiyle açılan davanın, kabahatler kanunu?nun 3 ve 27/8. maddesi hükümleri uyarınca idari yargı yerinde çözülenmesi gerektiği hk.

7
CB., E. 2013/15 K. 2013/18 T. 3.5.2013 · Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kışı sanık hakkında, askerı suç olmayan, asker kışıye karşı veya askerlık hızmet ve görevlerı ıle ılgılı olarak ışlendığı de ılerı sürülmeyen ?hükümlü veya tutuklunun kaçması? suçu nedenıyle açılan kamu davasının, adli yargı yerınde görülmesının gerektığı hk.

8
CB., E. 2016/11 K. 2016/16 T. 28.11.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
9
CB., E. 2017/535 K. 2017/572 T. 25.9.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
10
CB., E. 2016/10 K. 2017/19 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
11
CB., E. 2017/19 K. 2017/20 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
12
CB., E. 2017/20 K. 2017/21 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
13
CB., E. 2017/21 K. 2017/22 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
14
CB., E. 2017/24 K. 2017/25 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
15
CB., E. 2017/25 K. 2017/26 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
16
CB., E. 2017/23 K. 2017/24 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
17
CB., E. 2017/17 K. 2017/17 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
18
CB., E. 2017/13 K. 2017/13 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
19
CB., E. 2017/16 K. 2017/16 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
20
CB., E. 2017/18 K. 2017/18 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
21
CB., E. 2017/9 K. 2017/12 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
22
CB., E. 2017/15 K. 2017/15 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
23
CB., E. 2017/14 K. 2017/14 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
24
CB., E. 2017/4 K. 2017/4 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
25
CB., E. 2016/19 K. 2016/19 T. 26.12.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
26
CB., E. 2017/1 K. 2017/1 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
27
CB., E. 2017/5 K. 2017/5 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
28
CB., E. 2017/3 K. 2017/3 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
29
CB., E. 2017/2 K. 2017/2 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
30
CB., E. 2017/10 K. 2017/9 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
31
CB., E. 2017/8 K. 2017/8 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
32
CB., E. 2017/7 K. 2017/7 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
33
CB., E. 2017/11 K. 2017/10 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
34
CB., E. 2017/12 K. 2017/11 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
35
CB., E. 2017/6 K. 2017/6 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
36
CB., E. 2016/18 K. 2016/18 T. 28.11.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
37
CB., E. 2016/13 K. 2016/17 T. 28.11.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
38
CB., E. 2016/9 K. 2016/10 T. 26.9.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
39
CB., E. 1989/5 K. 1989/5 T. 30.1.1989 · Uyuşmazlık Mahkemesi

olumsuz görev uyuşmazlığı • yedieminden mahcuz malı zaptetmek

40
CB., E. 1997/2 K. 1997/1 T. 31.1.1997 · Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kişilerin işlediği suç • kızı rızaen alıkoyma suçu • reşit olmayan kızı rızası ile alıkoyma

41
CB., E. 1997/4 K. 1997/3 T. 31.1.1997 · Uyuşmazlık Mahkemesi

askeri malzeme hırsızlığı • hırsızlık konusu askeri malzemeyi satın almak • sivil kişinin işlediği suç

42
CB., E. 1997/11 K. 1997/10 T. 14.3.1997 · Uyuşmazlık Mahkemesi

bölge idare mahkemesi kararıyla savcılık kararı arasında uyuşmazlık • cumhuriyet başsavcılığının yargı yeri niteliği bulunmaması • ilçe yönetim kurulu kararına itiraz üzerine verilen bölge idare mahkemesi kararı • olumsuz görev uyuşmazlığı niteliği bulunmaması • uyuşmazlık mahkemesinin görev alanı

43
CB., E. 1997/12 K. 1997/11 T. 14.3.1997 · Uyuşmazlık Mahkemesi

nöbetçi erin nöbet değiştirmeyle görevli ere karşı işlediği suç • amire hakaret ve amire fiilen taarruz suçları • asker kişi tarafından asker kişiye karşı işlenen suçlar

44
CB., E. 2016/3 K. 2016/4 T. 11.4.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
45
CB., E. 2016/4 K. 2016/5 T. 9.5.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
46
CB., E. 2016/5 K. 2016/6 T. 9.5.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
47
CB., E. 2016/6 K. 2016/7 T. 9.5.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
48
CB., E. 2016/7 K. 2016/8 T. 6.6.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
49
CB., E. 2016/8 K. 2016/9 T. 6.6.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
50
CB., E. 2008/16 K. 2008/16 T. 5.5.2008 · Uyuşmazlık Mahkemesi
TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: