S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 20.294

2
5. CD., E. 2020/1274 K. 2020/9983 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

3
5. CD., E. 2016/6809 K. 2020/9953 T. 9.3.2020 · Yargıtay

müsadere • rüşvet

4
5. CD., E. 2015/7207 K. 2020/9952 T. 9.3.2020 · Yargıtay

gözetim yükümlülüğü

5
5. CD., E. 2017/7240 K. 2020/9876 T. 4.3.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • zimmet suçu

6
5. CD., E. 2016/2202 K. 2020/10091 T. 12.3.2020 · Yargıtay

zimmet suçu • zincirleme suç

7
5. CD., E. 2018/13134 K. 2020/9745 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • görevi yaptırmamak için direnme • yaralama • iştirak

8
5. CD., E. 2016/7616 K. 2020/9712 T. 3.3.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • zimmet suçu

9
5. CD., E. 2019/9629 K. 2020/9746 T. 3.3.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu

10
5. CD., E. 2019/9621 K. 2020/9783 T. 3.3.2020 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • resmi belgede sahtecilik • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

11
5. CD., E. 2016/7605 K. 2020/9871 T. 4.3.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu • zincirleme suç

12
5. CD., E. 2016/2286 K. 2020/9881 T. 4.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yaralama • iştirak

13
5. CD., E. 2018/1181 K. 2020/9883 T. 4.3.2020 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

14
5. CD., E. 2018/9506 K. 2020/9886 T. 4.3.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • iştirak

15
5. CD., E. 2019/9658 K. 2020/9929 T. 5.3.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • irtikap • iştirak • rüşvet • tehdit • yağma

16
5. CD., E. 2019/5746 K. 2020/9935 T. 5.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • nitelikli zimmet • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

17
5. CD., E. 2020/1880 K. 2020/9945 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • davanın nakli • mala zarar verme • ateşli silah • basit yaralama • yaralama • iştirak

18
5. CD., E. 2016/8087 K. 2020/9954 T. 9.3.2020 · Yargıtay

rüşvet • rüşvet almaya teşebbüs • iletişimin tespiti

19
5. CD., E. 2016/8827 K. 2020/9961 T. 9.3.2020 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • zincirleme suç

20
5. CD., E. 2016/2469 K. 2020/10003 T. 10.3.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • irtikap • sahtecilik ve dolandırıcılık

21
5. CD., E. 2020/256 K. 2020/10048 T. 10.3.2020 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

22
5. CD., E. 2016/8069 K. 2020/9987 T. 10.3.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu

23
5. CD., E. 2016/6738 K. 2020/10055 T. 11.3.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • azmettirme • özel faillik • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

24
5. CD., E. 2016/8121 K. 2020/10065 T. 11.3.2020 · Yargıtay

rüşvet • rüşvet almaya teşebbüs

25
5. CD., E. 2015/6048 K. 2020/10073 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • asli fail • azmettirme • görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

26
5. CD., E. 2016/8567 K. 2020/10075 T. 12.3.2020 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • zincirleme suç • adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

27
5. CD., E. 2019/6126 K. 2020/10083 T. 12.3.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • resmi belgede sahtecilik • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık • iştirak

28
5. CD., E. 2016/5780 K. 2020/10085 T. 12.3.2020 · Yargıtay

müsadere • hak yoksunluğu • rüşvet

29
5. CD., E. 2013/13301 K. 2015/15726 T. 1.11.2015 · Yargıtay

ihmali davranışla görevi kötüye kullanma • hükmün açıklanmasının geri bırakılması • yasal olmayan gerekçe • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • görevi kötüye kullanma • sahtecilik ve dolandırıcılık • ihmali davranış

30
5. CD., E. 2013/13223 K. 2015/15737 T. 1.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak

31
5. CD., E. 2013/13215 K. 2015/15760 T. 1.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • iştirak

32
5. CD., E. 2013/13245 K. 2015/15771 T. 2.11.2015 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • irtikap

Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
5. CD., E. 2015/3489 K. 2015/15772 T. 2.11.2015 · Yargıtay

nitelikli zimmet • iştirak • zimmet suçu • zincirleme suç • sahtecilik ve dolandırıcılık

34
5. CD., E. 2013/13432 K. 2015/15785 T. 2.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iştirak

35
5. CD., E. 2013/12730 K. 2015/15813 T. 2.11.2015 · Yargıtay

iletişimin tespiti • iştirak • rüşvet

Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
5. CD., E. 2013/13300 K. 2015/15875 T. 3.11.2015 · Yargıtay

tefecilik • bedelsiz senedi kullanma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
5. CD., E. 2013/8337 K. 2015/15944 T. 4.11.2015 · Yargıtay

rüşvet suçu • sanığın hükümden sonra ölmesi • kamu davasının düşmesi • nitelikli dolandırıcılık • görevi kötüye kullanma • nitelikli zimmet • zimmet suçu • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

39
5. CD., E. 2013/12847 K. 2015/15736 T. 1.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

40
5. CD., E. 2013/13363 K. 2015/15758 T. 1.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

41
5. CD., E. 2013/13268 K. 2015/15783 T. 2.11.2015 · Yargıtay

rüşvet • irtikap

42
5. CD., E. 2013/13415 K. 2015/15814 T. 2.11.2015 · Yargıtay

tefecilik

Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
5. CD., E. 2013/13282 K. 2015/15854 T. 3.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
5. CD., E. 2013/13660 K. 2015/15876 T. 3.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • seçenek yaptırım

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
5. CD., E. 2013/13155 K. 2015/15940 T. 4.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
5. CD., E. 2013/12411 K. 2015/15941 T. 4.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak

Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
5. CD., E. 2013/12256 K. 2015/15946 T. 4.11.2015 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
50
5. CD., E. 2015/1314 K. 2020/5677 T. 13.2.2020 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: