S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 33.307

1
8. CD., E. 2019/8608 K. 2020/10441 T. 25.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • yaralama

2
8. CD., E. 2017/14940 K. 2020/9125 T. 5.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • etkin pişmanlık • mala zarar verme • iftira • yaralama

3
8. CD., E. 2019/2829 K. 2020/2366 T. 3.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • silah ticareti • örgüte üye olma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

4
5
8. CD., E. 2017/17905 K. 2020/4410 T. 3.2.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • iftira

6
8. CD., E. 2019/23759 K. 2020/9828 T. 17.2.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • resmi belgede sahtecilik • iştirak • zincirleme suç • sahtecilik ve dolandırıcılık

7
8. CD., E. 2019/27631 K. 2020/10197 T. 20.2.2020 · Yargıtay

silahla yaralama • mala zarar verme • ateşli silah • yaralama

8
8. CD., E. 2019/28991 K. 2020/4414 T. 3.2.2020 · Yargıtay

tehdit • hakaret

9
8. CD., E. 2019/13155 K. 2020/9723 T. 13.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

11
8. CD., E. 2019/26262 K. 2020/10063 T. 19.2.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

12
8. CD., E. 2019/20345 K. 2020/10078 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yalan tanıklık

13
8. CD., E. 2019/23608 K. 2020/9281 T. 10.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • içtima • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

14
8. CD., E. 2019/2688 K. 2020/7630 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mağdurun rızası • etkin pişmanlık • basit yaralama • yaralama • iştirak

15
8. CD., E. 2019/13100 K. 2020/10053 T. 19.2.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • suç işlemek için örgüt kurma • mühürde sahtecilik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • örgüte üye olma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

16
8. CD., E. 2017/15103 K. 2020/10104 T. 19.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

19
8. CD., E. 2019/28357 K. 2020/10230 T. 24.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

20
8. CD., E. 2018/695 K. 2020/1273 T. 30.1.2020 · Yargıtay

hakkı olmayan yere tecavüz • zincirleme suç

21
8. CD., E. 2019/28387 K. 2020/1293 T. 30.1.2020 · Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • resmi belgede sahtecilik • iftira • sahtecilik ve dolandırıcılık

22
8. CD., E. 2019/393 K. 2020/1295 T. 30.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

23
8. CD., E. 2019/386 K. 2020/1296 T. 30.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • etkin pişmanlık • iştirak

24
8. CD., E. 2019/17549 K. 2020/1346 T. 30.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • iftira

25
8. CD., E. 2019/929 K. 2020/1276 T. 30.1.2020 · Yargıtay

hakkı olmayan yere tecavüz

27
8. CD., E. 2019/17799 K. 2020/1220 T. 29.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

28
8. CD., E. 2019/17857 K. 2020/1222 T. 29.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

29
8. CD., E. 2019/9634 K. 2020/1224 T. 29.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • zincirleme suç

31
8. CD., E. 2019/24029 K. 2020/1237 T. 29.1.2020 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • tehdit • yaralama

33
8. CD., E. 2017/12869 K. 2020/1260 T. 29.1.2020 · Yargıtay

iftira • özel belgede sahtecilik • sahte abonelik sözleşmesi • sahtecilik ve dolandırıcılık

34
8. CD., E. 2019/17845 K. 2020/1263 T. 29.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

35
8. CD., E. 2019/14472 K. 2020/256 T. 8.1.2020 · Yargıtay

ateşli silah • kanun yararına bozma

36
8. CD., E. 2019/17091 K. 2020/254 T. 8.1.2020 · Yargıtay

ateşli silah • kanun yararına bozma • nitelikli yağma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yağma

37
8. CD., E. 2018/10496 K. 2020/224 T. 8.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç

38
8. CD., E. 2017/13916 K. 2020/365 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • taksirli suç • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • iftira • iştirak

39
8. CD., E. 2017/16552 K. 2020/313 T. 8.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten yaralama • yaralama • orantılılık ilkesi

40
8. CD., E. 2019/13432 K. 2020/262 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • yaralama

41
8. CD., E. 2019/13436 K. 2020/261 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • akıl hastalığı • sağır ve dilsizlik

42
8. CD., E. 2017/20090 K. 2020/1302 T. 30.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • güveni kötüye kullanma

43
8. CD., E. 2019/11187 K. 2020/1291 T. 30.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • iftira • suç uydurma • yaralama

44
8. CD., E. 2017/16554 K. 2020/1312 T. 30.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • haksız tahrik • silahla tehdit • tehdit • yaralama

45
8. CD., E. 2019/19037 K. 2020/1344 T. 30.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

46
8. CD., E. 2019/20220 K. 2020/1347 T. 30.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanunilik ilkesi • taksirli suç • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan • iftira

47
8. CD., E. 2019/25367 K. 2020/1264 T. 29.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

48
8. CD., E. 2017/21069 K. 2020/544 T. 13.1.2020 · Yargıtay

suç üstlenme • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

49
8. CD., E. 2018/11282 K. 2020/541 T. 13.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • hırsızlık • zincirleme suç

50
8. CD., E. 2018/2990 K. 2020/557 T. 13.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • iştirak • zincirleme suç

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: