S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 32.366

1
23. HD., E. 2013/5320 K. 2013/6914 T. 8.11.2013 · Yargıtay

davanın kabulü • konkordato • bilirkişi raporu

2
23. HD., E. 2017/588 K. 2020/2370 T. 1.7.2020 · Yargıtay

esas sözleşme • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali davası • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • yönetim kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kooperatif • kooperatif genel kurul

3
23. HD., E. 2017/732 K. 2020/2372 T. 1.7.2020 · Yargıtay

işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

4
23. HD., E. 2019/1369 K. 2020/2374 T. 1.7.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu

5
23. HD., E. 2019/1396 K. 2020/2381 T. 1.7.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • adi şirket • davanın kabulü

6
23. HD., E. 2020/1034 K. 2020/2383 T. 1.7.2020 · Yargıtay

istirdat davası • fatura • menfi tespit • bilirkişi raporu

7
23. HD., E. 2016/6214 K. 2020/2386 T. 1.7.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • fatura • ispat yükü • ihtiyati haciz • kambiyo senetleri • görevli mahkeme • muvazaa iddiası • sıra cetveline itiraz • bono

8
23. HD., E. 2017/1345 K. 2020/2399 T. 1.7.2020 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
23. HD., E. 2019/1188 K. 2020/2400 T. 1.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • mükerrer ödeme • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yeniden değerleme

10
23. HD., E. 2019/1187 K. 2020/2405 T. 1.7.2020 · Yargıtay

tazminat davası • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iade davası • davanın kabulü

11
23. HD., E. 2019/1237 K. 2020/2406 T. 1.7.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü

12
23. HD., E. 2020/749 K. 2020/2407 T. 1.7.2020 · Yargıtay

adi şirket • anonim şirket • ticaret siciline tescil • gerçek kişi tacir • ticari iş • ticari iş karinesi • ticari işletme • tüzel kişi tacir • kooperatif • direnme kararı

13
23. HD., E. 2019/1444 K. 2020/2408 T. 1.7.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • tazminat davası

14
23. HD., E. 2019/856 K. 2020/2411 T. 1.7.2020 · Yargıtay

tapu iptali • hile • kooperatif • muvazaa iddiası • davanın kabulü

15
23. HD., E. 2017/985 K. 2020/2424 T. 2.7.2020 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • bilirkişi raporu • sıra cetveline itiraz

16
23. HD., E. 2017/1078 K. 2020/2427 T. 2.7.2020 · Yargıtay

iflas masası • müflis • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

17
23. HD., E. 2020/43 K. 2020/2441 T. 2.7.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • tasarruf yetkisi • ihtiyati haciz • bilirkişi raporu

18
23. HD., E. 2017/654 K. 2020/2446 T. 2.7.2020 · Yargıtay

fatura • sorumluluk davası • tazminat davası • yönetim kurulu • kooperatif • bilirkişi raporu

19
23. HD., E. 2019/1046 K. 2020/2583 T. 13.7.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iade davası

20
23. HD., E. 2019/1052 K. 2020/2581 T. 13.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

21
23. HD., E. 2018/451 K. 2020/2578 T. 13.7.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eksik inceleme • yeniden yargılama • kira bedeli • kooperatif

22
23. HD., E. 2019/3263 K. 2020/2572 T. 13.7.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • fatura • acente • iç denetim

23
23. HD., E. 2017/809 K. 2020/2576 T. 13.7.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi

24
23. HD., E. 2019/959 K. 2020/1213 T. 24.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

25
23. HD., E. 2019/961 K. 2020/1215 T. 24.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

26
23. HD., E. 2019/957 K. 2020/1241 T. 24.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

27
23. HD., E. 2019/749 K. 2020/1001 T. 13.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • tazminat davası • iş sözleşmesi • davanın kabulü

28
23. HD., E. 2019/2562 K. 2020/958 T. 13.2.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • esas sözleşme • kanuni temsilci • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz

29
23. HD., E. 2017/730 K. 2020/1155 T. 20.2.2020 · Yargıtay

şirketin borca batık olması • şirketin iflası • bilânço • bilirkişi raporu • borca batık • limited şirket • istinaf yolu • karşı dava

30
23. HD., E. 2016/9491 K. 2020/1202 T. 24.2.2020 · Yargıtay

nispi vekalet ücreti • tapu iptali • tazminat davası • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • kooperatif

31
23. HD., E. 2019/953 K. 2020/1214 T. 24.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kısmi ödeme

32
23. HD., E. 2016/9102 K. 2020/1226 T. 24.2.2020 · Yargıtay

esas sözleşme • iskân ruhsatı • yapı kooperatifi • zamanaşımı defi • kooperatif • davaya fer'i müdahil olma

33
23. HD., E. 2018/772 K. 2020/1262 T. 25.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • haricen satış sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü

34
23. HD., E. 2016/8613 K. 2020/639 T. 3.2.2020 · Yargıtay

kooperatif • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tavzih kararı

35
23. HD., E. 2019/563 K. 2020/430 T. 27.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • tazminat davası

36
23. HD., E. 2016/7126 K. 2019/3885 T. 26.6.2019 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu

37
23. HD., E. 2016/6624 K. 2020/1108 T. 19.2.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • bilirkişi raporu • ihtiyati haciz • kambiyo senetleri

38
23. HD., E. 2016/9732 K. 2020/1206 T. 24.2.2020 · Yargıtay

ayıp ihbarı • hizmet sözleşmesi • fatura • faturaya itiraz • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • kesin süre

39
23. HD., E. 2019/332 K. 2020/199 T. 16.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • tazminat davası • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iş sözleşmesi

40
23. HD., E. 2019/499 K. 2020/209 T. 16.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

41
23. HD., E. 2019/521 K. 2020/545 T. 30.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • tazminat davası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu

42
23. HD., E. 2018/2000 K. 2020/760 T. 6.2.2020 · Yargıtay

ispat yükü • muvazaa iddiası • nispi vekalet ücreti • sıra cetveli • yargılama giderleri • alacağın muvazaalı olması • sıra cetveline itiraz

43
23. HD., E. 2016/9742 K. 2020/751 T. 6.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • sıra cetveli • yediemin

44
23. HD., E. 2016/9710 K. 2020/1232 T. 24.2.2020 · Yargıtay

ayıplı mal • müteselsil sorumluluk • acente • bilirkişi raporu

45
23. HD., E. 2016/9731 K. 2020/1201 T. 24.2.2020 · Yargıtay

fesih hakkı • fesih ihbarı • hizmet sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • sözleşmenin feshi talebi • tazminat davası • manevi tazminat • bilirkişi kurulu

46
23. HD., E. 2019/943 K. 2020/1352 T. 26.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yeniden değerleme • limited şirket • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

47
23. HD., E. 2019/600 K. 2020/496 T. 29.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

48
23. HD., E. 2019/483 K. 2020/533 T. 29.1.2020 · Yargıtay

alt yüklenici • fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • iş sözleşmesi • tazminat davası • davanın kabulü

49
23. HD., E. 2019/522 K. 2020/544 T. 30.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

50
23. HD., E. 2019/377 K. 2020/648 T. 3.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: