S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 92.730

1
5. HD., E. 2015/13517 K. 2015/17779 T. 20.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

2
5. HD., E. 2015/13528 K. 2015/17782 T. 20.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • karşı dava

3
5. HD., E. 2015/13514 K. 2015/17785 T. 20.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

4
5. HD., E. 2015/10487 K. 2015/17883 T. 21.10.2015 · Yargıtay

tazminat davası • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • cevap süresi • katılma yoluyla temyiz

5
5. HD., E. 2015/10929 K. 2015/17885 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

6
5. HD., E. 2015/11725 K. 2015/17887 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma

7
5. HD., E. 2015/11724 K. 2015/17890 T. 21.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

8
5. HD., E. 2015/5789 K. 2015/18074 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • yargılama giderleri • kamulaştırma • bilirkişi incelemesi

9
5. HD., E. 2015/4879 K. 2015/18111 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

10
5. HD., E. 2015/4883 K. 2015/18113 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

11
5. HD., E. 2015/13510 K. 2015/18265 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

12
5. HD., E. 2015/5340 K. 2015/18358 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

13
5. HD., E. 2015/11211 K. 2015/17884 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • tavzih talebi

14
5. HD., E. 2015/10920 K. 2015/17886 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi raporu

15
5. HD., E. 2015/11719 K. 2015/17888 T. 21.10.2015 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma

16
5. HD., E. 2015/12103 K. 2015/17944 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

17
5. HD., E. 2015/10495 K. 2015/17946 T. 21.10.2015 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • usuli kazanılmış hak • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın konusuz kalması • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • harç muafiyeti

18
5. HD., E. 2015/7376 K. 2015/18361 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • bilirkişi raporu

19
5. HD., E. 2015/7372 K. 2015/18363 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

20
5. HD., E. 2015/13558 K. 2015/18544 T. 25.10.2015 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
5. HD., E. 2015/12123 K. 2015/18784 T. 26.10.2015 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
5. HD., E. 2015/4425 K. 2015/18047 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü

23
5. HD., E. 2015/11688 K. 2015/18048 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
5. HD., E. 2015/5280 K. 2015/18049 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

25
26
5. HD., E. 2015/4873 K. 2015/18107 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi raporu

27
5. HD., E. 2015/5729 K. 2015/18108 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

28
5. HD., E. 2015/4882 K. 2015/18114 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

29
5. HD., E. 2015/6388 K. 2015/18115 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi raporu

30
5. HD., E. 2015/4766 K. 2015/18116 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

31
5. HD., E. 2015/4877 K. 2015/18118 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
5. HD., E. 2015/2370 K. 2015/18139 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
5. HD., E. 2015/4426 K. 2015/18810 T. 26.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
5. HD., E. 2015/2584 K. 2015/18147 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • davanın kabulü

35
5. HD., E. 2015/3451 K. 2015/18148 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma • bilirkişi raporu

36
5. HD., E. 2015/2362 K. 2015/18149 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • bilirkişi raporu • kamulaştırma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
5. HD., E. 2015/2582 K. 2015/18151 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

38
5. HD., E. 2015/2384 K. 2015/18152 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
5. HD., E. 2015/2579 K. 2015/18153 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

40
5. HD., E. 2015/3450 K. 2015/18155 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

41
5. HD., E. 2015/3448 K. 2015/18156 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

42
5. HD., E. 2015/2379 K. 2015/18159 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
5. HD., E. 2015/3459 K. 2015/18165 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • bilirkişi raporu

44
5. HD., E. 2015/2575 K. 2015/18166 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

45
5. HD., E. 2015/2371 K. 2015/18167 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi raporu • maddi hata

46
5. HD., E. 2015/2380 K. 2015/18168 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

47
5. HD., E. 2015/2350 K. 2015/18170 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü

48
5. HD., E. 2015/3907 K. 2015/18171 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

49
5. HD., E. 2015/3986 K. 2015/18172 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

50
5. HD., E. 2015/2358 K. 2015/18173 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma • bilirkişi raporu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: