S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 85.548

4
9. HD., E. 2017/16788 K. 2020/5324 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama

5
9. HD., E. 2016/16655 K. 2020/5143 T. 9.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • maddi hata • bilirkişi raporu

6
9. HD., E. 2016/16613 K. 2020/5146 T. 9.6.2020 · Yargıtay

haklı neden • usuli kazanılmış hak • ücretin ödenmesi • bilirkişi raporu

7
9. HD., E. 2017/15628 K. 2020/5156 T. 9.6.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • kesin süre

8
9. HD., E. 2016/16382 K. 2020/5163 T. 9.6.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • haklı sebeple fesih • bilirkişi raporu • haklı neden

9
9. HD., E. 2016/17918 K. 2020/5164 T. 9.6.2020 · Yargıtay

sgk primlerinin gerçek ücreti üzerinden sigortaya yatırılmamış olması • bilirkişi raporu • karşı dava

10
9. HD., E. 2017/15583 K. 2020/5168 T. 9.6.2020 · Yargıtay

haksız fesih • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • haklı neden • ispat yükü

11
9. HD., E. 2017/15584 K. 2020/5169 T. 9.6.2020 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • bilirkişi raporu

12
9. HD., E. 2017/15585 K. 2020/5170 T. 9.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

13
9. HD., E. 2016/16639 K. 2020/5120 T. 9.6.2020 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • kısmi dava

14
9. HD., E. 2016/16638 K. 2020/5119 T. 9.6.2020 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

15
9. HD., E. 2016/16637 K. 2020/5118 T. 9.6.2020 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • kısmi dava

16
9. HD., E. 2016/16636 K. 2020/5117 T. 9.6.2020 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • kısmi dava

17
9. HD., E. 2016/16400 K. 2020/5113 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • asgari geçim indirimi • fazla çalışma ücreti • ispat yükü • cevap dilekçesi • hakkaniyet indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi • delillerin değerlendirilmesi

19
9. HD., E. 2016/16245 K. 2020/4953 T. 8.6.2020 · Yargıtay

sulh sözleşmesi • ibra sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

20
9. HD., E. 2017/15301 K. 2020/4906 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • fatura • bilirkişi raporu • ciro • haklı neden • birleştirme talebi • kısmi dava • kısmi ıslah

21
9. HD., E. 2017/15298 K. 2020/4905 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • bilirkişi raporu

22
9. HD., E. 2016/15941 K. 2020/4904 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • haklı neden • bilirkişi raporu

23
9. HD., E. 2016/15940 K. 2020/4903 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • haklı neden • bilirkişi raporu • davanın kabulü

24
9. HD., E. 2016/16337 K. 2020/4901 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

25
9. HD., E. 2020/569 K. 2020/4887 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • müktesep hak • bilirkişi raporu • maddi hata • usuli kazanılmış hak • asgari geçim indirimi

26
9. HD., E. 2016/17138 K. 2020/4879 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • yargılama giderleri • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • haklı neden

27
9. HD., E. 2016/15587 K. 2020/4875 T. 4.6.2020 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • psikolojik taciz • haklı neden • taleple bağlılık ilkesi • yıllık izin süresi • hile • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • ikrar • ispat yükü

28
9. HD., E. 2016/15515 K. 2020/4874 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • faizin başlangıç tarihi • fesih ihbarı • hakkaniyet indirimi • haklı neden • teminat senedi • ticari defter • bilirkişi raporu

29
9. HD., E. 2016/15512 K. 2020/4873 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • ihbar süresi • bilirkişi raporu • haklı neden • karşı dava

30
9. HD., E. 2016/15452 K. 2020/4872 T. 4.6.2020 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi • cevap dilekçesi

31
9. HD., E. 2016/34113 K. 2020/4870 T. 4.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • cevap dilekçesi • ihtiyari dava arkadaşlığı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

32
9. HD., E. 2016/16342 K. 2020/4867 T. 4.6.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • bilirkişi raporu

33
9. HD., E. 2016/16345 K. 2020/4866 T. 4.6.2020 · Yargıtay

haklı neden • bilirkişi raporu

34
9. HD., E. 2020/1378 K. 2020/5247 T. 10.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • iş sözleşmesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • direnme kararı • karşı dava • taraf sıfatı

35
9. HD., E. 2017/15690 K. 2020/5291 T. 10.6.2020 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • haklı sebeple fesih • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi

36
9. HD., E. 2017/15691 K. 2020/5293 T. 10.6.2020 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fesih hakkı • haklı sebeple fesih • haklı neden • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • cevap dilekçesi • hakkın kötüye kullanılması

37
9. HD., E. 2016/16825 K. 2020/5298 T. 10.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ispat yükü • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

38
9. HD., E. 2020/1446 K. 2020/5494 T. 15.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • davanın kabulü • muvazaa iddiası • direnme kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
9. HD., E. 2020/1445 K. 2020/5498 T. 15.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • muvazaa iddiası • direnme kararı • gerekçeli kararın kısa karara uygun olması

40
9. HD., E. 2020/1449 K. 2020/5499 T. 15.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • direnme kararı • gerekçeli kararın kısa karara uygun olması • muvazaa iddiası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
9. HD., E. 2017/15711 K. 2020/5528 T. 15.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet tespiti • zamanaşımı defi • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

43
9. HD., E. 2016/16921 K. 2020/5530 T. 15.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • asgari geçim indirimi • fazla çalışma ücreti • ispat yükü • haklı neden • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu

44
9. HD., E. 2016/16924 K. 2020/5531 T. 15.6.2020 · Yargıtay

haksız fesih • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iade davası

45
9. HD., E. 2017/16966 K. 2020/5564 T. 15.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • haklı neden

46
9. HD., E. 2016/17355 K. 2020/5569 T. 15.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • iade davası

47
9. HD., E. 2020/1424 K. 2020/5481 T. 15.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü

48
9. HD., E. 2016/15868 K. 2020/5483 T. 15.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ispat yükü • haklı neden • asgari geçim indirimi • teminat senedi • bilirkişi raporu • organik bağ

49
9. HD., E. 2016/32026 K. 2020/5485 T. 15.6.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • ispat yükü • kesin delil

Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
9. HD., E. 2020/1444 K. 2020/5491 T. 15.6.2020 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gerekçeli kararın kısa karara uygun olması

Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: