S
Göster

Toplam: 2.165

1
Abonelik Bedeli Tahsilatına Aracılık Yapılması Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 İşbu Sözleşme, merkezi....................’da bulunan ................ ile merkezi.........................’da bulunan............................................ arasında ......../......./..... tarihinde imzalanmıştır.

2
Abonelik Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

Bu ABONELİK SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) ......../....../........ tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren bir limited Şirket olan ve kayıtlı adresi ................................ olan ..................... Şirketi (“Şirket”) ile yine Türk yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren ve kayıtlı adresi ............................................... olan ............................................... (“Abone”) arasında yapılmıştır.

3
Abonelik Sözleşmesi - II (Cep Telefonu) · Sözleşmeler

(Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurunuz. Faturalı Hat ... Faturasız Hat ... Tarife Kodu/İsmi .............../...... Seçilen No:...............

4
Acentelik Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

Bir taraftan kayıtlı ofisi/ iş merkezi, ...................................... adresinde olan .................. (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan kayıtlı ofisi/iş merkezi ............................................. Adresinde olan...........................................................................................(Bundan böyle “ACENTE” olarak anılacaktır)

5
Acentelik Sözleşmesi - II (Münhasır Yetkili) · Sözleşmeler

Bir tarafta; …………… “ ………………………………..adresinde işyeri bulunan ………………. –ki bundan böyle bu sözleşmede ……………olarak anılacaktır– ile; diğer tarafta ……………………………………….adresinde iş yeri bulunan ………………………….. –ki bundan sonra ……………..olarak anılacaktır–“ arasında bir acentelik sözleşmesi akdedilmiştir.

6
Acentelik Sözleşmesi - III(Tali Acentelik) · Sözleşmeler

*Yazarın Notu: Tali Acentelik uygulaması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda bulunmamaktadır. Şu an hukuki anlamda tali acentelik tesisi mümkün bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı da yapmış olduğu 16.08.2010 tarihli sektör duyurusuyla tali acentelik tesisinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

7
Acentelik Sözleşmesi - IV (Uçak Bileti, Otel Rezervasyon, Vize İşlemleri) · Sözleşmeler

Aşağıdaki sözleşme ........................................................................... adresinde kurulu olan .............................................” ile .................................................... arasında gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle ......................................“Acente”, .................................... “Firma” olarak anılacaktır.

8
Acil Yardım Ambulansı Hizmet Sözleşmesi · Sözleşmeler

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Özel Polikliniklerin Açılış, İşleyiş ve Denetimi ile ilgili 11.01.1999 tarih ve 356 sayılı genelgeleri doğrultusunda açılacak özel sağlık kuruluşlarına ve özel yataklı tedavi kurumlarına başvuran ve acil nakli gereken hastaların ……….. İl sınırları içerisindeki yataklı tedavi kurumlarına sevkini kapsar.

9
Açık Arttırma Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 İş bu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”), .......................... (“ŞİRKET”) tarafından işletilen www..........................com (“SİTE”) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE’ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

10
Açık Hava Reklam Teşhir Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 İşbu sözleşme bir taraftan .............................................................. adresinde mukim ...................................................... (bundan sonra “ŞİRKET 1” diye anılacaktır )

11
Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Harita-Plan ve Kamulaştırma Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Sözleşme (Birim Fiyat Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi) · Sözleşmeler

Sözleşmenin Tarafları MADDE 1 Bu sözleşme, bir tarafta ........................................................ (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

12
ADSL Abonman Sözleşmesi · Sözleşmeler

ADSL abonesi olmak için müracaat eden ................................. ile ..... A.Ş. adına Müdürlüğümüz arasında iş bu Sözleşme ile aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. 1- Aboneliğin Erişim Adresi:

TEMİZLE